Bolag inom Svenska Investeringsgruppen

SIG Invest AB(publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som erbjuder funktionella lösningar i komplexa situationer.

Bolaget adderar värden till underpresterande och undervärderade fastigheter. Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.
SIG Funding tillhandahåller en interaktiv investeringsplattform för crowdfunding vars syfte är att öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att hitta investerare till sina fastighetsprojekt.

På SIG Funding hittar du spännande fastighetsinvesteringar där du som investerare kan följa hela projektet från start till mål.
SIG Living erbjuder attraktiva direktinvesteringar i fastigheter och bostäder utomlands. SIG Living erbjuder främst, men inte begränsat till, investeringar i Florida med stort fokus på semesterbostäder.

Fokus är på semesterbostäder i Florida som ger möjlighet till både säsongsboende och passiva inkomster via uthyrning. SIG Living erbjuder möjligheten till både säsongsboende och passiva inkomster via uthyrning.
Läs mer

Historik

Svenska Investeringsgruppen startade som en idé och en dröm. Idén var att ge investerare möjlighet att tjäna pengar på både kort och lång sikt genom att investera i fastigheter som dels gav en löpande avkastning från hyresintäkter och samtidigt hade potential att öka i värde och ge vinst vid försäljning.
Drömmen var Dan Astréns som redan 2002, vid sidan av sitt ordinarie arbete hos en hemelektronikkedja, började en målmedveten resa mot större ekonomiskt oberoende. Trots viss tveksamhet från bankernas sida kunde Dan, med små medel, göra sin första fastighetsaffär: en mindre hyresfastighet i södra Sverige. Genom att lägga fokus på en effektiv förvaltning och förädling av fastigheten, skapades snart utrymme för att förvärva nya fastigheter. Beståndet växte efter hand och han kunde nu ägna sig helt åt att förvärva och utveckla fastigheter.

Dan Astréns intresse för utländska marknader ledde honom till att resa och bygga upp ett internationellt nätverk av fastighetsägare och investerare. Han fick också inblick i hur olika marknader fungerar och vilka strategier som gav störst möjligheter till ett lyckat resultat. Dessa resor och goda erfarenheter av investeringar i både Europa, Asien och USA ledde till att Dan Astrén 2007 bildade Svenska Investeringsgruppen.

Svenska Investeringsgruppens affärsidé är att erbjuda företagare och privatpersoner möjlighet till direktinvesteringar i fastigheter med god avkastningspotential. Vi ger våra kunder tillgång till vårt nätverk och vår expertis kring fastighetsinvesteringar, förvärv, förvaltning, förädling och försäljning.
Dan Astrén
VD och huvudägare
i Svenska Investeringsgruppen AB,
samt entreprenör
i fastighetsbranschen
SIG Invest AB(publ) förvärvar underpresterande tillgångar såsom mark, bostäder och kommersiella projekt. Bolaget fokuserar specifika strategiska initiativ där vår expertis är djup och långtgående och vår förmåga att addera värde är betydande. Vi söker partners och affärsmöjligheter för att utnyttja kapital och kompetens på fastighetsmarknaden.
SIG Invest AB(publ) planerar förvärv i storleksordningen 1 miljard kronor under de kommande fyra åren. SIG Invest AB(publ) erbjuder en kombination av strategisk vision, kapital, erfarenhet av internationella fastighetsaffärer och partners som har mångårig erfarenhet av fastighetsaffärer.
SIG Funding tillhandahåller en interaktiv investeringsplattform för crowdfunding vars syfte är att öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att hitta investerare till sina fastighetsprojekt.
På SIG Funding hittar du spännande fastighetsinvesteringar där du som investerare kan följa hela projektet från start till mål. SIG Funding grundades 2015 men har via vårt moderbolag, Svenska Investeringsgruppen AB, framgångsrikt arbetat med crowdfunding sedan 2010.

Vi har gedigen erfarenhet och har via både delägarbaserad och lånebaserad crowdfunding anskaffat mer än 130 miljoner kronor och totalt har transaktioner för drygt 1 miljard kronor genomförts.

SIG Living

Semesterbostäder utomlands
SIG Living erbjuder attraktiva direktinvesteringar i fastigheter och bostäder utomlands.
SIG Living erbjuder främst, men inte begränsat till, investeringar i Florida med stort fokus på semesterbostäder. SIG Living erbjuder möjligheten till både säsongsboende och passiva inkomster via uthyrning.